Smörjmedel till alla era behov!


  • Vår produktportfölj är högkvalitativ rakt igenom hela sortimentet.


  • Vår ambition är att endast arbeta med produkter av högsta rang.


  • Det råder inga tvivel om att alla våra samarbetspartners runt om i världen håller högsta produktionsstandard med stora årliga satsningar inom forskning och utveckling.


  • Oavsett hur ert behov ser ut så hjälper vi till att finna den rätta produkten för uppdraget!
Meeting the needs of each motorist

Olja & Smörjmedel

Tankbilsleveranser & Tankkort

Tillbehör och utrustning

WHAT'S IN THE STOREGreat selection of oils and accessories

Tillbehör och övrig relaterad utrustning 

Maskinsvärd & Drivhjul

Fordons smörjmedel

Industri Smörjmedel

Märkfärg

Kemtekniskt

GLADA KUNDER ÄR ALLTID MÅLET

"Vi eftersträvar alltid att leverera lösningar som underlättar för våra kunder i den dagliga driften.

Hög leveranssäkerhet och kvalité på produkterna är därför en självklarhet för oss."
"Vi har lång erfarenhet av att serva små och stora företag i mellan norrland med smörjmedel & tillbehör. Vi förstår era behov och kan därför ofta hitta en väl fungerande lösning."